Continguts al control de Coneixement del Medi, divendres, 19-12-2014

15 de des. 2014, 10:40 publicada per Redacció Cole
Localitzar mars al mapa d'Europa. Zones climàtiques a Espanya. Factors que influixen al clima. Característiques dels distints climes que hi ha a Espanya. Vocabulari bàsic. Interpretar un climograma.
Comments