Innovació

Sagrado Corazón 2.0 és un projecte d'integració de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació ( TIC ) al nostre centre.
L'objectiu és posar en marxa les aules digitals del segle XXI, aules dotades d'infraestructura tecnològica i de connectivitat, iniciant un canvi educatiu que tinga reflexe en la nostra pràctica docent i en la motivació i rendiment de l'alumnat. Per això estem treballant en els següents eixos d'intervenció:
Aules digitals: El nostre Centre disposa de pissarres digitals a totes les aules amb connexió a Internet.


Formació del professorat tant en els aspectes tecnològics com en els aspectes metodològics i socials de la integració d'aquests recursos en la seua pràctica docent quotidiana.


Implicació  d'alumnes i famílies en la utilització d'aquests recursos, amb la seua formació i la creació d'aquesta web per a millorar la comunicació existent

Esemtia

Subpàgines (1): Esemtia
Comments