Secretaria

La Secretaría del Col·legi Sagrado Corazón de Jesús és el departament encarregat de gestionar tots els aspectes acadèmics i educatius relacionats amb els alumnes del centre.  La persona encarregada de Secretaría és Héctor Ortuño.

Les funcions de l'àrea de secretaria són: 
  • Control i actualització dels expedientes acadèmics
  • Organització del procés d'admisió i gestió de matrícules
  • Beques i ajudes
  • Sol·licitud de títols
  • Certificats
  • Arxiu
  • etcétera
L'horari d'atenció al públic:

DILLUNS: 15.00-16.00
DIMARTS: 8.30-9:30
DIMECRES: 10:25-11:15
DIJOUS: 16:30-17:30
DIVENDRES: 12:30-13:30
Tràmits

Amb l'objecte de facilitar alguns tràmits i evitar desplaçaments innecessaris, hem habilitat a la nostra pàgina web alguns apartats des d'on poden demanar més informació i també descarregar models de formularis per emplenar i presentar a secretaria.